.

เขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบางโค ตำบลบางแม่นาง ได้แก่ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ***ขอขอบคุณบริษัท IKEA BANGYAI ผู้สนับสนุนเงินทุนในการจัดทำโครงงานต่างๆมากมายเพื่อการศึกษาและขอขอบคุณบริษัท ตอยงเกียรติ ผู้สนับสนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ฯ มูลค่ารวม 10,000บาท และร่วมบริจาคกระจกให้อาคารใหม่มูลค่า 15,000บาท ***  

 
 
 
 
 
  Home page    Download 
Download
 
 เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
     เอกสารทำโรงเรียนคุณธรรม
 ประวัติเบิกจ่ายตรง
     เบิกจ่าย
 (Best Practice: BP) การบริหารจัดการเรียนร่วม
     BP
 ใบสมัครงานหัถตกรรม
     ระดับอำเภอ
 ปพ.5/1,5/2 ประถมและมัธยม ปลายภาคเรียนที่ 1,2561
     ปพ.มัธยม ปลายภาคเรียนที่ 1,2561
     ปพ.ประถม ปลายภาคเรียนที่ 1,2561
 แผนปฏิบัตการ61
     แบบปฏิบัติการ61
     แผนปฏิบัติการ61
 เอกสารโรงเรียน
 แผนการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Commun
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 คำสั่งโรงเรียน
     ประกาศเรื่อง การจัดโครงสร้าง ขอบข่าย ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐
     80/2560
     79/2560
     78/2560
     77/2560
     76/2560
     75/2560
     73/2560
     ึ74/2560
 BP (อนุบาล)
     นำเสนอBP
     ิBest Practice การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค
 
 
 
November 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 November 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 7 People
IP number 54.82.79.137
You are visitor number 10,516,509
 
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
1/2 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 021916103